ons bestuur

 

Het bestuur van het "Dorpsbelang Ried eo" bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Marjan Wewerinke.

tijdelijk voorzitster.

 

Penningmeester:

Frank Rijnbeek.

 

Secretaresse:

Ynte Heeres.

Algemene bestuursleden:

Rommert Visser  

Anneke Hiemstra

 

Heeft u post voor ons,
ons postadres is:

Dorpsbelang Ried e.o.

Ynte Heeres
Lageweg 4

8811 HS Ried

ons emailadres is:

dorpsbelang.ried@gmail.com

 

Heeft u info voor de site
mail dan naar de redactie.

redactie@dorpsbelangried.nl

 

Onze nieuwsberichten

24-06-2015
Vergadering DB Ried eo 24 juni 2015 Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra. Opening Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen.........
verkeerBeste Dorpsbewoners In het kader van verkeersveiligheid doe ik u een aantal punten toekomen die momenteel aan de orde zijn:   Punt 1. De snelheid op de Dongjumerweg/Peinserweg/Nieuweweg/Berlikumerweg vanuit het dorp Ried en andersom.........
stephen-hawking-wil-sonde-naar-ster-alpha-centauri-sturen Stephen Hawking wil sonde naar ster Alpha Centauri sturen 12 april 2016 Tim Kraaijvanger 38   Stephen Hawking en filantroop Yuri Milner hebben vanavond een nieuw wetenschappelijk project aangekondigd: Breakthrough Starshot. Het doel: een ruimtevaartuig.........

 Ried (Nederland)

Ried(Fries:Rie) is een dorp in de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland(Nederland), aan de Ried. Het telt 455 inwoners (2009). 

Ried heeft slechts een enkele winkel, een bakker. Voor de overige inkopen moeten de inwoners naar Berlikum, Menaldum of Franeker.

Er is een kleine haven met een passantenaanlegplaats. De haven ligt aan de vaarroute "de kleiroute". Dit is tevens een deel van de Elfstedenroute tussen Franeker en Dokkum. Het dorp heeft een kaatsvereniging. Het dorp heeft ook een multifunctioneel centrum, "De Rede".