Back to Top

Actueel

“In kopke waarmte yn kâlde tiden”


Het coronavirus heeft bij sommige mensen voor eenzaamheid, zorg en soms zelfs isolement gezorgd. Ondertussen komen de kerstdagen er weer aan. Kerst en gezelligheid horen bij elkaar. Op dit moment is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. De Skûle Welzijn en de gemeente Waadhoeke slaan de handen ineen met een actie voor de kerstdagen. Ze delen koffiekopjes uit en roepen hun inwoners op daarmee een kopje koffie te gaan drinken met een dorps- of buurtgenoot.
Een kopje koffie drinken met iemand in de omgeving, is maar een kleine moeite. Maar kan veel voor iemand betekenen die zich door corona of om een andere reden eenzaam voelt. Met de koffieactie hopen wij wat warmte te kunnen brengen in een decembermaand die anders dan anders zal zijn. Ga bij iemand langs met een koffiekopje van de Skûle en doe er een kleinigheidje bij, bijvoorbeeld: een koekje, chocolaatje, zakje thee…

Zo kunnen we binnen de coronabeperkingen toch een klein gebaar maken rond de kerstdagen. Vanaf maandag 7 december zijn de koffiekopjes op te halen bij de deelnemende supermarkten in de Waadhoeke of op de Skûle in Franeker.

De deelnemende supermarkten zijn:
Supermarkt Deinum
Coop Winsum
De dagwinkel Minnertsga
Albert Heijn: Franeker en St Annaparochie
Poiesz: Franeker (2x), Dronryp, St Annaparochie, Menaam en Berltsum

 

Beweegtuin Ried

 

Augustus 2020 is het definitieve einde van de gymzaal in Ried. Binnen een maand is de gymzaal gesloopt en rest er alleen nog een grote krater. Als het aan Dorpsbelang Ried eo (DB), basisschool de Oanset en dorpshuis de Rede ligt zal het terrein niet lang leeg blijven.

De gymzaal stond voor beweging en sport. Dit willen alle partijen terug laten komen op het vrijgekomen terrein. In 2019 is het idee van een beweegtuin ontstaan. De tuin moet inspireren tot educatie (buitenlokaal/moestuin), spelen (fantasie van kinderen prikkelen), vergroening (historie van Ried) en bewegen (buitensportapparaten) voor jong en oud.

Om tot een integrale aanpak te komen is de werkgroep uitgebreid met omwonenden, Nik Hoving (buurtsportcoach en BIOR Sport Fryslân), mv Schraa (IVN), mv Walda (Donker Groen) en mv Batteram (Waadhoeke). De beweegtuin in Ried is een pilot voor heel Friesland.

In mei 2020 heeft Architectbureau Arcadis een eerste ontwerp gemaakt. De input van de werkgroep wordt hierin momenteel verwerkt.

Verdere informatie zal te lezen zijn in de notulen van DB in de Kattebel. 

DB Ried eo