Dorpsbelang Ried eo

21 november 2019

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

 

 • Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 • Agenda Akkoord            

 

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Friese Milieu Federatie: nieuwsbrief november en Groenlunch 18/11 en 16/12
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 31/10, 14/11, 28/11 en Kernsessie Sport op 12/11

            Gemeente: publieksessie Duurzaamheid 19/11 ~ Arjen Bouma

            Gemeente: Woonvisie Waadhoeke 21/11 ~ Jan de Waard en Greta Broeders

            Gemeente: publieksessie Cultuur 16/12. DB gaat er zo mogelijk heen

            Gemeente: 1ste nieuwsbrief Waadhoeke Duurzaam.

            Gemeente:  Kernsessie kwaliteit openbare ruimte 29/10 ~ werkgroep Groen. 

            Gemeente: machinaal bollen planten week 49 op het Suderom tbv biodiversiteit (zie Kattebel) 

 • Zeg Nee tegen eenzaamheid: gezocht aandachtsfunctionaris uit Ried eo. Dorpsbewoners die zich in willen zetten tegen eenzaamheid kunnen zich melden bij DB (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • WNWF: Koers Noordwest Friesland
 • Rabobank: uitnodiging event digitale innovatie binnen het MKB 20/11
 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief november
 • CareX: tijdelijk wonen in Franeker of Dongjum (zie Kattebel en website)
 • Notulen vorige vergadering
 • Plan brugje ijsbaan. DB heeft contact met gemeente en bestuur IJsclub.
 • KNHM: Kern met Pit 2019. DB heeft geen aanvragen doorgekregen
 • Gemeente: gemeente pakt hoge putten in stoeprand dr Vitusringerstraat op.
 • Werkgroepen en lopende zaken
 • Herinrichting terrein gymzaal: start sloop eind 2019. Werkgroep: Ynte (DB), Wybren Dijkstra (school), Albert vd Voorn (dorpshuis), Marit Houtsma, Janke Visser (of partner) en mv Batteram (gemeente). Eerste overleg december 2019/januari 2020. Terrein gymzaal is geen bouwkavel
 • Contributie: 40 herinneringen verstuurd
 • Biodiversiteit en Natuerlik Ferskaat: informatie stond in Kattebel en werkgroep is opgericht
 • Actiepunten overleg gemeente 29/10:

            – DB heeft 3/12 overleg met gemeente, eigenaar woning en AB Vakwerk over arbeidsmigranten. 

            – inspectie walbeschoeiing Haven door bureau Schmidt uit Leeuwarden volgt. Hierna heeft DB    overleg met bestuur Haven en gemeente over aanpak. 

            – DB en werkgroep Verkeer bespreken verkeersproblematiek met verkeersdeskundige gemeente.

 • Dorpsvisie: inzet student/ROC heeft door omstandigheden geen dorpsvisie opgeleverd. DB gaat zelf verder met het schrijven van de dorpsvisie en presenteert het concept op de jaarvergadering. Zonodig schakelt DB een extern bureau in (mbv subsidie gemeente) en/of Doarpswurk.

 

 • Wvttk
 • Nieuwe (doorgegeven) dorpsbewoners krijgen nog een welkomstasje.