Dorpsbelang Ried eo

Vanwege het COVID-19 virus heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten de bestuursvergaderingen van december, januari, februari en maart niet door te laten gaan. Overleg over de lopende zaken gaat door op afstand en digitaal.

1. Ingekomen stukken

 • Dorpsontwikkeling Maatschappij en Erfgoeddeal K(l)eigoed: brief
 • Gemeente: agenda en stukken digitale raadsvergadering 3/12, 17/12, 28/1, 11/2, 4/3 en 8/4

             Kernteam Mobiliteitsvisie 12/1 (startnotitie GVVP) en 22/3

             Kernsessie zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten 8/12

             Nieuwsbrief Dorpen en Wijken nummer 24, 25, 26, 27 en 28

 • Vliegbasis Leeuwarden: nieuwsbrief december, januari, februari en maart
 • MEE: hulpkaart (in Kattebel)
 • Si-ja reclame: straatvlaggetjes.nl
 • Doarpswurk: nieuwsbrief januari
 • WNWF: Koers Noordwest januari en maart
 • Fmf: Planetariumshow 21/12, Groenlunch 14/12 en 22/3 en Nacht van het Wad show 20/3
 • Student NHL Stenden: gezocht deelnemers voor afstudeeronderzoek Welzijn en Toerisme (zie Kattebel)
 • Interprovinciaal Overleg: digitaal dorpenfestival 2021

 

2. Werkgroepen en lopende zaken

 • Herinrichting terrein gymzaal: digitale presentatie beweegtuin 7/1. Presentatie aangepast ontwerp beweegtuin op 18/2. Overleg begroting en plan van aanpak op 3/3. Zie Kattebel.
 • Woonvisie Ried: brief aan de gemeente is ingetrokken. Werkgroep is bezig met ontwerpschets adhv uitgangspunten/randvoorwaarden van stedenbouwkundige.
 • Biodiversiteit: uitnodiging verdiepingssessie Netwerken bouwen van onderop 8/12

3. Wvttk

 • De gemeente heeft de kerstboominzamelactie geannuleerd. Zie website van Omrin.
 • De kerstattenties zijn enthousiast ontvangen in Ried eo
 • Maatwerkgesprek Ried en gemeente op 9/12 (zie factsheets profiel Ried e-mail 4/12)
 • Onderzoek gezondheidsbevordering en fysieke leefomgeving: informatiegesprek met Albert vd Voorn en DB. Voor het onderzoek worden een aantal dorpsbewoners benaderd.

        4. Dorpsvisie

De voortgang van de dorpsvisie staat stil vanwege drukte met werkgroepen en lopende zaken.