Ried is een klein dorp in het noorden van Friesland. Het dorp ligt onder de rook van de oude universiteitsstad Franeker en telt ongeveer 450 inwoners.

Franeker is  bekend van de vroegere universiteit, de jaarlijkse PC en het planetarium van Eise Eisinga. Twintig kilometer verderop ligt de hoofdstad van Friesland, Leeuwarden.   Honderd kilometer verderop ligt de hoofdstad van Nederland, Amsterdam.

Ried ontleent zijn naam aan het water, de Rie, die langs het dorp loopt. Deze vaart is eigenlijk ontstaan, doordat er vroeger nog geen dijken om het dorp heen lagen. Toen vormden zich geulen en zo is toen de vaart de Rie ontstaan.         Deze vaart is een onderdeel van de elfstedenschaats-route.

Vroeger bestond Ried uit veel landbouw en waren er veel gardeniersbedrijven. De mensen uit Ried leefden hoofdzakelijk van de landbouw, verder was er een timmerij, een schilder en een smederij.

Er leefden voornamelijk grote gezinnen.

Aan de Hoofdstraat van Ried staat het kerkje van het dorp. Het is herbouwd in 1653 op de fundamenten van de oude kerk uit 1300. In de buitenmuren van de kerk zijn een aantal gedenkstenen ingemetseld, waarvan er één herinnert aan de bouw van de nieuwe toren die de in 1625 ingestorte toren moest vervangen.

In het dorp staat een café.  In dit etablissement zijn schilderijen van de voor Franekeradeel legendarische schilder Johannes Deschesne te zien. Deze in 1893 geboren Franeker, ontving zijn opleiding als decorschilder in Amsterdam. Zijn schilderingen hebben door heel Friesland diverse gebouwen gesierd, maar daar is helaas weinig van over gebleven, een uitzondering daar gelaten. Men zegt dat de schilderijen door Johannes Deschesne zijn gemaakt om de schulden aan de kastelein van het café af te lossen.

Ried biedt uitstekende woonmogelijkheden. U vindt er rust en ruimte. Zowel ’s zomers als ’s winters heeft Ried heel wat voor menig toerist en inwoner te bieden. Het typische Friese landschap met de klassieke boerderijen, de vaart de Rie dat parallel loopt met het dorp, zorgen voor een pittoresk beeld. Er is een jachthaven, welke vlak bij het kaatsveld is gelegen. Het kaatsen is een van de volkssporten in, m.n., het noordwesten van Friesland. De kaatsvereniging VVV Klaas Mug is de organisator van vele (wekelijkse) kaats evenementen in het dorp. Het dorp ligt dicht bij Franeker, wat het "kaatsmekka" van het noorden is. De jaarlijkse PC, het grootste kaatsgebeuren van het jaar, is voor velen welbekend. Ried is een actief dorp en kent vele verenigingen. Er zijn er meer dan 20, de oudste hiervan is de toneelvereniging, Willem van Haren. Een andere vereniging is het Dorpsbelang Ried e.o.

Het Dorpsbelang Ried e.o. viert dit jaar haar zestigste  verjaardag.