Vergadering DB Ried eo

18 december 2012

 

Aanwezig: Rinze Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

Gasten: Willem Seepma en Gerard van Keulen van WNWF

 

  1. 1.Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

  1. 2.Vaststellen agenda

Akkoord.

  1. 3.WNWF

Den heren van Keulen en Seepma geven de stand van zaken rond de plannen van de nieuwbouwwoningen aan de dr. Vitusringerstraat weer.

De vier bejaardenhuizen zijn onbewoond en de aannemer is al bezig met een offerte voor de sloop. Het architectenbureau Penta heeft de tekeningen (voorlopig ontwerp) klaar voor vier levensloopbestendige woningen. WNWF is tevreden over de tekeningen en de Welstandscommissie van de gemeente is positief en in hoofdlijn akkoord. Ook DB is akkoord met de tekeningen.

De infrastructuur is iets aangepast, omdat er tussen de nieuwe en oude huizen een te krappe hoek ontstond.

De nieuwbouw komt in het verlengde van de school. Bij de bouw gaat er geboord worden ipv geheid.

Indeling: op de begane grond een hal, woonkamer, keuken, slaapkamer, berging en badkamer met toilet. Op de eerste verdieping is een slaapkamer en toilet. De huizen zijn bedoelt voor één- à tweepersoons- huishoudens.

De huurprijs staat nog niet vast, maar huursubsidie aanvragen is mogelijk. De huizen zijn voor sociale huisvesting (inkomens onder de 34.000 euro/jaar), maar ook de hogere inkomens kunnen door een uitzondering in aanmerking komen voor de huizen.  

De tijdslijn is als volgt: onderzoek met oa asbestinventarisatie, slopen in maart 2013, reactie gemeente op planologische procedure afwachten (deze procedure loopt al), mogelijkheid om bezwaar te maken, aanpassen bestemmingsplan, start bouw en klaar over ongeveer anderhalf jaar.

  1. 4.Ingekomen stukken

WNWF: de Vereniging van Friese Woningcorporaties is eind november begonnen met een pr-offensief naar aanleiding van de voorgenomen kabinetsplannen. Door de nieuwe plannen kan de betaalbaarheid, aanbod en kwaliteit van sociale huurwoningen niet langer gegarandeerd worden. U kunt een petitie tekenen op: http://actiehuuralarm.nl

FDF: heeft een projectgroep opgesteld om de belangen van de dorpen te behartigen bij de voorgenomen gemeentelijke fusie/herindeling.

Gemeente: is begonnen met voorbereidingen van de aanleg van de fietspaden. Het DB wordt in het voorjaar uitgenodigd voor overleg over de ligging van de fietspaden en de aansluitingen met de dorpen.

Provincie Fryslan: inventariseert het industrieel erfgoed in Friesland. DB maakt een inventarisatie van mogelijke industrieel erfgoed in Ried eo.

Doarpswurk: de commissie Oud Ried heeft informatie gekregen over de website Schatten van Friesland.  

     5.   Notulen DB vergadering 19-11-2012
De gegevens van het matrixbord zijn nog niet binnen. DB overlegd met de gemeente.

     6.     Werkgroepen en lopende zaken
De Rede: op 6 december heeft DB opnieuw vergadert met de gemeente. De plannen lijken vast te lopen en daarom wil DB deze maand opnieuw met het bestuur van de Rede om tafel.

Haven: DB overlegt met de gemeente over de stand van zaken van de subsidieaanvraag.

     7.   Contributie
Nog steeds hebben niet alle leden de contributie betaald. Er volgt een laatste herinneringsbrief.

     8.   Nieuwe leden
Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

     9.   WVTTK
De website van DB
www.dorpsbelangried.nl is online en wordt al aardig bezocht.
Ook voor bedrijven biedt de site een unieke kans. Op de homepage zijn sponsorvakjes aanwezig waar het logo van uw bedrijf geplaatst kan worden. Voor 25 euro per jaar heeft u goede reclame en sponsort u een vereniging in Ried eo. Elk jaar wordt tijdens de jaarvergadering het sponsorbedrag aan een vereniging overhandigd. Ieder jaar wisselt de vereniging zodat alle verenigingen aan de beurt komen.
Wilt u ook reclame en sponsoren meld u dan aan op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de site.

     10.   Sluiting en volgende vergadering
De vergadering sluit om 22.00 uur. De volgende vergadering is 16-01-2013