Vergadering DB Ried eo

14 mei 2013

Aanwezig: Rinze Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

 1. Vaststellen agenda

Akkoord.

 1. Ingekomen stukken

Stifting Doarpsmûne Reduzum: de stichting heeft de Provincie gevraagd om het plaatsen van dorpswindmolens weer toe te staan in haar beleid. De Provincie erkent dat dorpswindmolens kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen. Hiervoor moet alleen wel het beleid van de coalitie aangepast worden. Binnenkort is er een politieke discussie binnen het College van Gedeputeerde Staten. DB richt een werkgroep op.

Werkgroep Groen: de koningslinde is 30 april geplaatst op het oude schoolplein in aanwezigheid van leden van werkgroep Groen, Commissie Oud Ried en DB.

Volleybalvereniging Ried eo: het damesteam is kampioen geworden afgelopen seizoen. De link naar hun website staat op www.dorpsbelang.ried.nl.

Radio Eenhoorn: viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Dit feit willen ze graag vieren met iedereen binnen het uitzendgebied. Daarom wordt de omroep beschikbaar gesteld voor belangrijke jaarlijkse evenementen van dorpen. Radio Eenhoorn was aanwezig op de Midsimmerjûn in Ried. 

Federatie Dorpsbelangen Franekeradeel (FDF): gemeentelijke herindeling. Rapport van het onderzoek naar de financiële posities van de beoogde fusiegemeentes. Het rapport staat op de website van de gemeente Franekeradeel.

FDF: uitnodiging en agenda voor jaarvergadering 22 mei in Ried. Verslag volgt.

Fietsersbond: nieuwsbrief mei met vermelding: Fytspaad Rie-Berltsum komt er toch. www.fietsersbond.nl.

Gemeente Franekeradeel: uitnodiging voor een werkbezoek van burgemeester en wethouders aan Ried eo. op 26/9. Verslag volgt.

Schatten van Friesland: een link naar deze website en de website Friesland Wonderland staat op www.dorpsbelang.ried.nl.

Gemeente: de algemene subsidie is verhoogd van 200 naar 250 euro per jaar. Enkele raadstukken met onder andere informatie over de Lytse Bieb.

 1. Notulen DB-vergadering 10-04-2013

Officieel is het dorp Boer gekoppeld aan Dongjum. Nu valt het Dorpsbelang Dongjum op dat de inwoners van Boer meer gericht zijn op Ried. De meeste kinderen gaan naar school in Ried en kaatsen hier. Dorpsbelang Dongjum gaat inventariseren waar Boer bij wil horen. De gemeente maakt het niet uit.

 1. Werkgroepen en lopende zaken

De Rede en gymzaal: de gemeente wil onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn voor de verbouwing van het dorpshuis. Ze willen dat er twee haalbaarheidsstudies uitgevoerd worden. Eén voor de verbouwing van het dorpshuis zonder gymzaal en één voor de verbouwing van het dorpshuis met gymzaal. Tsaerd Broos zal als bouwkundig expert de studies uitvoeren. De kosten voor de studies worden betaald uit het dorpsvisiefonds. De werkgroep heeft de plannen klaar liggen en wacht op akkoord van de gemeente.

Verkeer: VVN is akkoord met het voeren van acties. DB heeft stickers en spandoeken besteld en verspreid door het dorp. Er volgen nog andere acties in samenwerking met de dorpsbewoners. DB zoekt uit wat de kosten en gegevens van het matrixbord zijn dat in juli in Ried heeft gehangen. 

 1. Notulen jaarvergadering concept

DB heeft al enkele actiepunten uit de jaarvergadering uitgevoerd:

 • Het is de bedoeling dat alle fietspaden uitgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Dorpsbelang Ried, Berlikum en Peins zijn akkoord. Overleg met Dongjum volgt.
 • DB plaatst de digitale tekeningen van de fietspaden op de website zodra de werkgroep deze mailt.
 • DB plaatst de presentatie van de ontwikkelingsvisie en de tekeningen op de website als WNWF deze mailt.
 • De presentatie van de Rede met gymzaal heeft in de Kattebel van mei gestaan.  
 • DB heeft de informatie voor de jaarlijkse contributie verspreid over de leden.
 • DB heeft contact met de gemeente over het aanvragen van subsidie uit de Nuon-nutsgelden.
 • De wildroosters langs de vaart zijn verwijderd.
 • DB is bezig extra hondenpoepbakken aan te vragen.
 • DB richt een werkgroep op om een kluunsteiger met hek te realiseren onder de brug over de Rie.
 1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

 1. WVTTK

Er zijn weer enkele kaarten voor Aqua Zoo besteld.

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 23.00 uur. De volgende vergadering is in september.