Vergadering DB Ried eo

11 maart 2014

Aanwezig: Rinze Kleefstra, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Rinze de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

 1. Vaststellen agenda Akkoord
 1. Ingekomen stukken
 • LokaalTotaal BV: vermelding DB in de gemeentegids Franekeradeel editie 2014.
 • Stifting Doarpsmune Reduzum: uitnodiging vergadering 27/2.
 • Gemeente: woonoffensief franekeradeel op 15/2.
 • Doarpswurk: workshop: geldzorgen.... zorgen voor geld.
 • Doarpswurk: windmolens in friesland, welke alternatieven zijn er.
 • Netwerk duurzame dorpen: uitnodiging voor een inspiratie bijeenkomst op 31/3.
 • Gemeente: overleg met de groencommissie over herstelactiviteiten en nieuwe aanplant in Ried.
 • Provincie: er is subsidie beschikbaar voor initiatieven om openbaar vervoer op het platteland te stimuleren.

 

 1. Notulen vergadering januari Akkoord.
 1. Lopende zaken en werkgroepen

De Rede/gymzaal: de werkgroep heeft overleg gehad met Doarpswurk over mogelijke subsidies en aanvragen. DB heeft een handige lijst gekregen. Gemeente is akkoord met onze plannen voor de verbouwing van de Rede met gymzaal. Dhr Broos heeft het financieel plan hier van rond. Het exploitatieplan wordt opgesteld door de werkgroep iom de verschillende verenigingen. De werkgroep is aan het lobbyen geweest bij alle fracties. Reacties zijn positief.

Verkeer: de feestelijke opening van het fietspad Ried-Berlikum is op 26/4. De werkgroep denkt na over een officiële opening, activiteiten voor kinderen van de basisscholen in Ried en Berlikum, muzikale ondersteuning door de muziekkorpsen van Ried en Berlikum en een sportief element voor volwassenen.

De technische oplevering van het fietspad is al verricht en heeft in de Franeker Courant gestaan.

Op de oproep op de website voor reacties over hardrijders is maar een reactie gekomen. DB is een werkgroep aan het oprichten met betrokken dorpsbewoners.

Ontwikkelingsvisie: WNWF heeft intern projectoverleg gehad over de nieuwbouw in Ried. De stand van zaken is dat de gemeente bezig gaat met het bouwrijp maken van de vier kavels en dit moet begin mei klaar zijn. WNWF start een aanbestedingsprocedure in april. Eind mei of begin juni kan gestart worden met de bouw. Ter ontsluiting van de woningen komt er een damwand met duiker.

Windmolens: de werkgroep is naar de vergaderingen over windmolens geweest. Een plan van aanpak en stappenplan is hier besproken.

 1. Jaarvergadering

Zie uitnodiging en notulen van de jaarvergadering 2013 in deze Kattebel.

 1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meld u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 uur. De volgende vergadering is 14 april.