Vergadering DB Ried eo

19 mei 2014

Aanwezig: Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser, Marjan Wewerinke en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent penningmeester Frank de vergadering en heet hij iedereen van harte welkom.

 1. Vaststellen agenda     Akkoord.
 1. Ingekomen stukken
 • Doarpswurk: nieuwe directeur Jan Hendrik Jansen.
 • De Skûle Welzijn: uitnodiging voor informatieavond over jeugdparticipatie in dorpsbelangen.
 • Gemeente: initiatief voor informatieavond over glasvezelnetwerk.  
 • Dienst Landelijk gebied: overleg over dorpsreconstructies van Maatschappelijke Plus.
 • Rabobank: wijziging bestuursleden DB.
 • Kaner van Koophandel: uittreksel.
 • Energiecoöperatie: uitnodiging bijeenkomst.  
 • Afûk: kursus Frysk foar Frysk- en net Frysktaligen. Als u een brochure wilt ontvangen kunt u dit aangeven op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Fryslân foar de Wyn: bijeenkomsten.
 1. Notulen DB maart     Akoord.
 1. Jaarvergadering

De notulen van de jaarvergadering zijn geplaatst in de Kattebel van mei en te lezen op de website www.dorpsbelang.ried.nl. Opmerkingen kunt u doorgeven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.m

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De rede/gymzaal: de werkgroep zal binnenkort weer vergaderen met de gemeente.
 • Verkeer: de werkgroep mag het plaatsen van containers op de weg niet herhalen van de gemeente.
 1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meldt u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

Marjan wordt de nieuwe voorzitster van DB Ried eo voor maximaal een jaar tot en met de volgende jaarvergadering.

 1. WVTTK

De volleybalvereniging heeft aangegeven dat er zand is nodig is voor het veld in het bos. DB zal meebetalen aan de kosten.

DB heeft 20 juni weer het jaarlijkse etentje. Dit keer bij Kok in het Huis in Schalsum.

De 11-steden wandeltocht kwam 30 mei door Ried en DB en vrijwilligers stonden weer aan de route.

DB zoekt uit of het speeltuintje op de Pastorielaan ook verplaatst kan worden.

Bij (parkeer)overlast kunnen dorpsbewoners contact opnemen met de gemeente of wijkagent.

 1. Sluiting

De vergadering sluit om 22.15 uur.