Vergadering DB Ried eo

12-11-2014

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Karin Scheffer ter voorbereiding op de Interactieve vergadering.

 

 1. Vaststellen agenda     Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief
 • Skûle: preventieve huisbezoeken ouderen door de ouderenadviseurs van de Skûle.
 • Skûle: dag van de mantelzorg op 10/11.
 • Doarpswurk: nieuwsbrief.
 • Doarpswurk: uitnodiging bijeenkomst financieringsregeling sociale huur in Friesland.
 • WNWF: uitnodiging stakeholdersbijeenkomst op maandag 24/11.
 • WNWF: informatiekrant met onder andere start nieuwbouw in Ried.
 • D66: politiek cafe over energie voor Noord-west Friesland op 12/11.
 • WNWF: ZekerWonen informatiedag op 15/11.
 • Doarpswurk: uitnodiging voor de inspiratiedag op 21/11.
 • LokaalTotaal: vermelding gemeentegids Frankeradeel 2015.
 • WNWF: start met de verhuur van de nieuwbouwwoningen. Zie www.wonennwf.nl
 • Landschapsbeheer: tijdschrift Groen licht.
 1. Notulen vergadering oktober          
 • Het speeltuintje op de Pastorielaan zou in 2018 vernieuwd worden. De gemeente wil dit vervroegen naar 2015 en komt hiervoor 26/1 om 15.00 uur in Ried langs. DB vraagt WNWF en Jantje Beton voor co-financiering.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede/gymzaal: BenW heeft een stuk opgesteld voor de raadscommissie van 13/11. In het stuk staan de aanvragen van het Planetarium in Franeker, het MFC Sexbierum en het MFC Ried. Volgens de Voorjaarsnota is voor deze drie plannen 600.000 euro beschikbaar. Dit zou voor elk plan 200.000 euro betekenen. Op 12/11 heeft de werkgroep nog met BenW gesproken. De werkgroep gaat 13/11 naar de raadscommissie en heeft spreektijd aangevraagd. De werkgroep koppelt aan DB terug hoe de raadscommissie verlopen is. Besluit volgt over een paar weken. De werkgroep wil weer gaan lobbyen bij de politieke partijen. FNP en VVD lijken voorstanders van het huidige plan.
 • Ontwikkelingsvisie: de bouw vordert.
 • Windmolen: gb
 • Verkeer: het valt op dat er rustiger wordt gereden in Ried en dat het vrachtverkeer afgenomen is.

DB heeft uitgezocht dat een eigen matrixbord 4000 euro kost. De aanschaf wordt besproken in de interactieve vergadering. Door het bord te verhuren aan andere dorpen levert het geld op.

            De gemeente wil geen bord met verboden te parkeren plaatsen bij de slagboom in het bos.

 • Haven: gb
 • Contributie: loopt gestaag binnen. DB stuurt binnenkort nog een herinnering.
 • Oude school: de huurder is vertrokken. DB heeft contact gehad met Camelot over een nieuwe huurder.
 1. Interactieve vergadering

Op 26/11 om 20.00 uur in de Rede voor alle dorpsbewoners en bestuursleden van verenigingen in Ried e.o.

          

 1. Nieuwe bestuursleden           

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meldt u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

 1. WVTTK
 • Parkeeroverlast en andere overlast kan gemeld worden bij de buurtagent.
 • DB heeft een kerstboom besteld en schaft nieuwe lampen aan om de kerk te verlichten.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.45 uur. De volgende vergadering is 16/12.