Vergadering DB Ried eo

17-12-2014

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

Afwezig m.k.: Frank Rijnbeek

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Vaststellen agenda     Akkoord
 1. Ingekomen stukken
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief.
 • KNHM: enquête communicatiebeleid.  
 • WNWF: vijf inschrijvingen voor de nieuwbouwwoningen, maar niemand uit Ried.
 • Vermilion: resultaten van het onderzoek naar de bodemdaling boven het Harlingerveld tgv de gaswinning. Bodemdaling is groter dan verwacht en gaswinning is stop gezet. Er zijn geen plannen de gaswinning te hervatten en de bodemdaling wordt in de gaten gehouden. Compensatie wordt vastgelegd in de Bodemdalingsovereenkomst Fryslân.
 • Persbericht Mantelzorgcafe: 14/1
 • Gemeente Franekeradeel: nieuwjaarsborrel op 2/1.
 1. Notulen vergadering oktober                       Akkoord
 1. Interactieve vergadering

Een succesvolle avond met een goede opkomst van leden van verenigingen en dorpsbewoners. In de onderstaande tabel volgen de belangrijkste punten en acties.

Punt

Conclusie

Actie

1. MFC Ried

Besluit valt op raadsvergadering van 22/1.

Werkgroep blijft lobbyen.

2. Verkeersveiligheid

Actie blijft nodig binnen en buiten de bebouwde kom.

Dorpsbewoners moeten overlast melden via de website.

Werkgroep plant nieuwe acties.

3. Led-verlichting

DB neemt stelling tegen led-verlichting in Ried.

DB neemt contact op met de gemeente.

4. Windmolenpark en windenergie

Als er duidelijkheid is over de locatie en plannen volgt er een bijeenkomst.

DB houdt dorpsbewoners op de hoogte via de Kattebel.

5. Beachvolleybalveld

Pad moet verhard worden

DB regelt ism I. Bakker subsidie uit het dorpsvisiefonds

6. Glasbak

Verplaatsen naar het kaatsveld niet wenselijk.

Geen.

7. Financiële en administratieve samenwerking verenigingen

Mogelijkheden tot besparing.

Bestuur van de Haven gaat in overleg met leveranciers.

8. Leefbaarheid

Behouden en verbeteren van leefbaarheid in Ried e.o.

DB doet een oproep voor straatvertegenwoordigers.

9. Vrijwilligers

Tekort aan vrijwilligers

Verenigingen nemen zelf maatregelen.

DB plaatst inspirerende filmpjes op de website.

10. Nieuwe inwoners

Welkomsdoos

DB stelt ism verenigingen een doos samen.

11. Betrokkenheid

Behoefte en animo voor activiteiten in kaart brengen

DB zoekt uit of er een enquête kan worden gehouden

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede/gymzaal: de werkgroep is aan het lobbyen bij de politieke partijen. Op 22/1 is de raadsvergadering en zal het definitieve besluit vallen.
 • Gymzaal: de huurverhoging heeft de maken met de jaarlijkse indexering en staat vast.  
 • Oude school: nog geen bericht van Camelot over een nieuwe bewoner.
 1. Nieuwe bestuursleden                      

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meldt u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

 1. WVTTK
 • Buurtagent: voor melden van overlast en parkeerproblemen.    
 • DB gaat in gesprek met de ijsvereniging over de plannen en acties voor 2015.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.00 uur. De volgende vergadering is 3 februari.