Vergadering DB Ried eo

14 april 2015

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

Afwezig mk: Frank Rijnbeek.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 1. Vaststellen agenda     Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • Bestuur stichting de RiedMar: masterplan Westergo Waddenroutes.
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen: uitnodiging informatiebijeenkomst 9/4.
 • WNWF: uitnodiging voor thema avond Hart voor je dorp op 21/5.
 • Stichting Friese 11-steden wandeltochten: 15/5 door Ried.
 • Doarpswurk: nieuwsbrief maart.
 • Gebiedsteam Franekeradeel: voorstel om overleg te plannen.  
 • De Skûle: mantelzorgcafe 13/5 met als thema gebiedsteam Franekeradeel.
 • Doarpswurk: workshop geldzorgen, zorgen voor geld op 21/5 in Leeuwarden.
 1. Notulen vergaderingGeen opmerkingen.
 1. Werkgroepen en lopende zaken       
 • De Rede/gymzaal: DB heeft overleg gehad met de stuurgroep over de jaarvergadering van DB.  
 • Ontwikkelingsvisie: in mei worden de huurhuizen bewoond.  
 • Haven: aanvraag voor subsidie uit het Dorpsvisiefonds voor vernieuwing walbeschoeiing.           
 1. Jaarvergadering

Uitnodigingen voor de jaarvergadering zijn verstuurd en DB heeft de taken verdeelt. Notulen volgen in een volgende Kattebel.

 1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meldt u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

 1. WVTTK
 • Infobox: DB levert een bijdrage aan de infobox. Toegezegde subsidies schiet DB zonodig voor.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 uur. De volgende (extra) vergadering is 20/4.