Vergadering DB Ried eo

19 mei 2015

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 1. Vaststellen agenda     Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • Hegro Wolvega: folder horeca groothandel.
 • WNWF: Hart voor je dorp op 21/5.
 • Doarpswurk: repairbus te huur voor opstart repaircafe's.
 • DB Marssum: vragen over de nieuw aan te leggen haven.
 • De Skûle: enquête voor inwoners over de samenleving.
 • Landschapsbeheer: tijdschrift Groen licht.
 • Gemeente: uitnodiging voor het twee-jaarlijks bezoek op 1/9 van het college van BenW aan Ried.
 1. Notulen vergaderingen april             
 • De buslijn voor scholieren naar Franeker in de wintermaanden is een initiatief van de busmaatschappij en de AMS. DB neemt nog contact op met de busmaatschappij.  
 • De Ysvereniging gaat weer van start als er geschaatst kan worden.
 • Op 21/5 is dhr Visser van de Gemeente langs geweest om zijn plannen voor het speeltuintje op de Pastorielaan voor te leggen. Verdere informatie volgt.
 • De Gemeente stelt dat er sprake is van een positieve ontwikkeling mbt de realisatie van een woning op de grond tegenover het bakkerswinkeltje. De voorkant van de woning komt aan de Lageweg.
 • De buurtagent en het Gebiedsteam Franekeradeel schuiven na de zomer bij een vergadering van DB aan om informatie over Ried uit te wisselen.
 1. Werkgroepen en lopende zaken       
 • De Rede/gymzaal: Anneke zal namens DB deelnemen aan de stuurgroep. De stuurgroep zorgt zelf voor verslagen in de Kattebel.
 • Groen: heeft een verzoek aan de Iepenwacht Fryslan gedaan voor nieuwe iepen op het kerkhof.
 • Infobox: de toegekende subsidie schiet DB voor.  
 • Contributie: de nota´s worden eind mei/begin juni verspreid.

Het was een druk bezochte en goede jaarvergadering. De notulen volgen in een Kattebel.

 1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meldt u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.       

 1. WVTTK
 • De 11-steden wandelaars waren weer zeer enthousiast over hun ontvangst in Ried. Het korps stond bij het restaurant de Ranch en DB bood koffie, thee en cake aan bij het kaatsveld. De voorzitter van de 11-stedentocht liep zelf ook mee en gaf een blijk van waardering.
 • DB heeft contact gehad met de Gemeente over de bereklauw op de Lageweg en de Gemeente zal de bereklauw vernietigen.
 • De lijst voor de stratenvertegenwoordigers is rond.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.15 uur. De volgende vergadering is 24/6.