Vergadering DB Ried eo

24 juni 2015

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 1. Vaststellen agenda     Akkoord
 1. Ingekomen stukken
 • Nieuwsbrief fietsersbond: zie www.fietsersbondfryslan.nl
 • Haven: uitnodiging voor een feestelijke opening op 26/6 om 16.30 uur in het dorpshuis.
 • FDF: contributienota 2015
 • Nieuwsbrief Doarpswurk: zie www.doarpswurk.nl
 • De Skûle: mantelzorg ochtendactiviteit op 10/6
 • WNWF: sheets, enquête en aanvullende informatie over Hart voor je dorp van 21/5. Zie www.wonennwf.nl/hartvoorjedorp
 • KNHM: werkplaats 19 en speciale uitgave ivm voorzitterswisseling.
 • Provincie Fryslân: officiële bevestiging van aanvraag subsidie mienskipfonds voor infobox en toekenning volgt rond 30/10.
 1. Notulen vergadering mei
 • De firma Klaas Bakker zal in opdracht van de Gemeente na de zomer het nieuwe speeltuintje aan de Pastorielaan plaatsen. Er komt een dubbele schommel, wip, klimrek, bankje en als ondergrond houtsnippers. Informatie over de opening volgt.
 • De lantaarnpalen in Ried zijn ws te nieuw om vervangen te worden door ledverlichting.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Ontwikkelingsvisie: DB zal WNWF vragen of er nog een feestelijke opening van de nieuwbouwwoningen volgt.
 • Duurzame energie: de werkgroep denkt na over een enquête om draagkracht en behoefte aan duurzame energie in Ried te peilen.
 1. Nieuwe bestuursleden                       

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meldt u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.       

 1. WVTTK
 • De buurtagent kan ingeschakeld worden bij overlast, parkeerproblemen, verdachte handelingen, et cetera via 0900-8844 of 06-52005198 (onder diensttijd).
 • de infobox zal tijdens de Merke gepresenteerd worden.
 • het college van BenW komt 1/9 op bezoek en de agendapunten zijn de verbouwing van het dorpshuis, de ontwikkelingsvisie (infrastructuur en speeltuintje), zienswijze onbebouwde kavel tegenover de school, integrale visie dorpskern, gymzaal en gemeentelijke herindeling.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 uur. De volgende vergadering is in september.