Dorpsbelang Ried eo

14 december 2016

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda

Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen: informatiepagina. Zie website.
 • Tryater: voorstelling op 9/12
 • De Skûle welzijn: mantelzorgcafe op 22/11 en 7/12
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken: optreden Gerrit Breteler op 25/11 in Boer
 • SAM Waadhoeke: themabijeenkomst op 11/11 over duurzaamheid
 • WNWF: nieuwsbrief Koers
 • Doarpswurk: nieuwsbrief en enquête vrijwilligerswerk
 • Doarpswurk: Friese dorpentop op 5/11
 • De Friese WIJlanden: stem op het mooiste natuurgebied van Nederland
 • Gemeentegids: actualiseren gegevens DB
 • Fryske boeken sutelaksje: oproep. Zie Kattebel
 • Comité Oud Ried: gezocht oude foto's van Ried eo (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 1. Notulen vorige vergadering

Akkoord 

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De ontwikkelingsvisie: het bankje staat weer bij de speeltuin op de Pastorielaan en de reparaties volgen dit voorjaar. WNWF benadrukt nogmaals dat de huurders eigen baas zijn en zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de tuin/schutting.
 • De Rede: de feestelijke start van de verbouwing was op 5/11 met medewerking van Burgemeester van Zuijlen. De stuurgroep is met hulp van vele vrijwilligers gestart met de sloop.
 • Haven: er kan voor de walbeschoeiing geen subsidie uit het dorpsvisiefonds gehaald worden en de Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is zo ondoorzichtelijk dat hier (nog) niets aan subsidie te krijgen is. Er lijken verder weinig opties te zijn. DB zal in februari vergaderen met het Havenbestuur.

 

 1. Wvttk
 • Vervanging lantaarnpalen: na overleg met de leverancier zal er gestreefd worden nog dit jaar de openbare verlichting in Ried eo te vervangen/vernieuwen. Het gaat om verlichting ouder dan 20 jaar en dat zijn onder andere de oranje lampen. Dit betreft de Rombade, de Havenstraat, het Kerkpad, Lageweg, Zevenhuisterweg en Nieuweweg. Soms gaat het alleen om de armaturen en soms om de hele lantaarnpaal. Dorpsbewoners waarbij de lantaarnpaal in of vlak voor de tuin staat hebben zelf bericht/contact van/met de gemeente gehad. Dus geen geldverspilling, maar noodzakelijke renovatie.

            Op de Dongjumerweg (buiten de bebouwde kom) is een lantaarnpaal verwijderd, maar dit is         ongewenst. Iom de aanwonenden heeft DB een brief opgesteld aan de gemeente.

            De defecte lantaarnpalen op de Dongjumerweg (binnen de bebouwde kom) zijn gerepareerd.

 • Gekapte boom: daders onbekend. Het kappen van bomen kan uitsluitend iom de werkgroep Groen.
 • WNWF: Willem Seepma (leefbaarheidscoordinator) zal binnenkort aanschuiven bij een DB vergadering.  
 • Informatietasjes voor nieuwe inwoners worden zo mogelijk voorzien van een Kattebel.
 • Stichting DBF is samen met KAW adviseurs en architecten voor 8 gemeenten in Noardwest Fryslân bezig om oplossingen te bedenken voor (langdurig) te koop staande gebouwen. Doel is een strategie bedenken die kan bijdragen aan een oplossing. De gemeente heeft het voormalige restaurant op de Peinserweg 1 aangedragen. De eigenaar is ook benaderd. DB vind het zonde dat het pand leeg staat en een nieuwe rotte kies lijkt te zijn. DB heeft er voor de leefbaarheid van het dorp zeker belang bij dat het pand opgeknapt word en invulling krijgt. DB heeft een e-mail gestuurd.  

 

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.30 uur uur en de volgende vergadering is in februari.