Vergadering DB Ried eo

26 oktober 2015

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Rommert Visser en Anneke Hiemstra.

 

 1. Opening

Om 20.30 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Vaststellen agenda Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken
 • WNWF: nieuwsbrieven met vermelding dorpsschouw in Ried, verslag van Hart voor je Dorp, informatiekrant over de 4 nieuwbouwwoningen in Ried en Zekerwonen dag op 12/9
 • KNHM: nieuwsbrief en Kern met Pit 2016.
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief juli, augustus en september (zie: www.fietsersbond.nl)
 • Ridemar: nieuwe organisatie voor vervoersdiensten op het platteland in Friesland
 • Keunstwurk: informatiemarkt podiumkunsten op 11/10
 • Gemeente: actie samen Fryslân schoon
 • Doarpswurk:

            – zomernieuwsbrief

            – opheffen website www.dorpen.nl omdat de site overbodig is

            – excursie naar het festival van democratische vernieuwing op 5/10.

            – vooraankondiging dorpendag 17/11 over democratische vernieuwing in Fryslân

            – uitnodiging inspiratieavond netwerk duurzame dorpen op 14/10.

            – cursus werk aan de weg voor een verkeersveilige buurt. DB zal de cursus volgen.

 • De Skûle Welzijn: mantelzorgcafe op 14/10, disco op 31/10 van Matties vriendenkring en dag van de mantelzorg op 10/11 (zie dorpsbelangried.nl)
 • Stichting Palet: magazine Buurten
 • Dorpsbewoner: iom de Gemeente en Empatec is de bouwkeet verplaatst naast het dorpshuis en zal het oude schoolplein ook in het onderhoud meegenomen worden.

 

 1. Actiepunten jaarvergadering
 • Parkeeroverlast Peinserweg: DB gaat met dorpsbewoners, schoolbestuur en eigenaren restaurant in overleg over het parkeren.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede/gymzaal: de prospectus ziet er geweldig uit en zal opgestuurd worden aan de fondsen en belanghebbenden. Hierna zal de werkgroep opnieuw gaan lobbyen. De werkgroep heeft subsidies voor de muziekkoepel aangevraagd en de Gemeente en het Mienskipfonds hebben al subsidie toegekend. Ook is de muziekkoepel aangemeld voor Kern met Pit.
 • Ontwikkelingsvisie: de nieuwe speeltuin op de Pastorielaan is klaar. Komend voorjaar plaats de Gemeente nog een bankje.
 • Groen: voorstel aan de gemeente om de jaarlijkse boomplantdag in Ried te organiseren.
 • Contributie: al veel leden hebben betaald. DB heeft inmiddels herinneringen verstuurd.
 • Verkeer: in het donker is het einde van het fietspad in Ried vanuit Dongjum slecht zichtbaar en zorgt dit voor verkeersonveilige situaties zorgt. DB neemt contact op met Gemeente.

 

 1. Nieuwe bestuursleden

Wie komt het bestuur versterken? DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden. Meldt u aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.  

 

 1. WVTTK
 • Infobox: alle tasjes zijn verspreid en de resterende spullen zijn opgeslagen. Ook de nieuwe huurders en inwoners hebben een tasje ontvangen.
 • Bos: er komen veel ruiters in het haven- en bosgebied van Ried waardoor de schelpenpaden vertrapt worden en er overlast is van mest. Een suggestie is om het graspad langs de opvaart tussen het eerste en tweede bos weer begaanbaar maken en ruiters erop te wijzen dat ze welkom zijn mits ze niet op de schelpenpaden komen. DB gaat in overleg met de Gemeente.
 • Scholieren in Franeker hebben informatie gehad over de buslijn van Berlikum naar Franeker
 • MR-school: de school in Dongjum gaat in 2016 dicht en de school in Ried heeft te maken met een daling van leerlingen. De MR zou graag zoveel mogelijk leerlingen van Dongjum naar Ried willen halen. Struikelpunt voor veel ouders blijkt dat Ried geen continurooster heeft en er betaald moet worden voor overblijf. Stichting Radius wil de helft van de kosten op zich nemen en de MR stelt voor dat DB de andere helft betaald. Dit houdt in dat overblijven voor alle leerlingen gratis word. DB is akkoord met deze eenmalige bijdrage.
 • Asfalt: op de Dongjumerweg vallen er al gaten in het rode asfalt van de fietsstrook. DB zal bij de Gemeente informeren of onder de garantie valt en hoe dit gemaakt kan worden.

 

 1. Interactieve vergadering

De vergadering is verschoven naar 26/11 ivm afwezigheid van 2 bestuursleden.

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.45 uur. De volgende vergadering is in 2016.