Dorpsbelang Ried eo

10 april 2018

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering, in het Dorpshuis, en heet zij iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor Sandra Leushuis namens bestuur Dorpshuis. 

 

 1. Agenda

Akkoord

 

 1. Overleg met Sandra Leushuis

Het bestuur is blij met het nieuwe Dorpshuis door en voor het dorp. De stuurgroep, opgezet vanuit DB, is klaar en zal officieel worden ontbonden als de financiële afhandeling klaar is. Dit zal naar schatting pas na de zomer zijn. Het bestuur neemt de organisatie van het Dorpshuis op zich. Voor overleg, aanvragen subsidies, et cetera kan het bestuur een beroep blijven doen op DB. De AED is geplaatst.

Het verenigingsleven is rustig qua activiteiten en pas in het najaar word meer drukte verwacht. Er is een nieuwe activiteitencommissie en zij gaan werken met een soort van werkgroepen die inloopmiddagen, themafeesten, et cetera organiseren.

Aanvragen gaan via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het aanmeldingsformulier op de website www.dorpshuisried.nl. Op de website staat ook een actuele agenda.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • VAFryslan: nieuwsbrief (3x) en vouchers voor trainingen
 • Gemeente: de agenda en bijlagen van de raadsvergaderingen van 22/3 en 5/4
 • Gemeente: Samen Waadhoeke Schoon.
 • Stichting Gezond Natuur Wandelen: zie website voor netwerk wandeltochten
 • Norwell Outdoor Fitness: verzoek om concept toe te lichten. DB heeft geen belangstelling
 • Friese milieu Federatie: Streekweek 2018 in juni 2018 door Eetbaar Fryslân
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief (2x)
 • Rabobank: Business Contact dagen Noord op 20/3 en 21/3
 • St. Bestemming Noardwest: nieuwsbrief (2x) en nieuwe regiowebsite www.oudezee.nl
 • Lytse Doarpen Rin Tocht (LDR): in 2019 start en finish in Ried. Het bestuur van het Dorpshuis neemt dit op zich
 1. Notulen vorige vergadering
 • Tijdens de wandeltocht Friese Lange Afstands Lopers (FLAL) van 26-1-2019 kan er gerust worden in Ried. Het bestuur van het Dorpshuis neemt dit op zich.
 • Website www.dorpsbelangried.nl is geüpdatet.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede: de tuin word aangelegd.
 • Stichting Oud Ried: plaatsing van nieuwe bordjes gaat via de naamgevingscommissie van de gemeente en het college van B&W besluit hierover. DB hoort nog hoe de procedure verder loopt.
 1. Dorpsvisie

Na de jaarvergadering wil DB aan de slag met het herschrijven van de dorpsvisie. DB wil een werkgroep opstellen en in het najaar hiervoor aparte vergaderingen en een interactieve vergadering houden.

 1. Jaarvergadering

Op 16/5 onder voorbehoud. Zie agenda in Kattebel. De definitieve uitnodiging met agenda zal huis-aan-huis verspreid worden.

 

 

 1. Wvttk
 • Het afgebrande huis op de Lageweg 1 word 18/4 via internet geveild.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.40 uur en de volgende vergadering is na de jaarvergadering