Dorpsbelang Ried eo

15 november 2017

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken en medelingen
 • VAFryslan: nieuwsbrief oktober (3x)
 • De Skûle Welzijn: zaalvoetbaltoernooi voor jongeren op 27/10
 • Doarpswurk: congres op de internationale dag van de Democratie (17/11)
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief
 • Rabobank: sectorprognose gezondheidszorg 2018 en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Doarpswurk: scholingsavonden op 7/11 en 21/11 over Gemeenschappen en leefbaarheid.
 • Stichting DBF: aanmelden leegstaande karakteristieke panden in het dorp.
 • WNWF: koers Noordwest
 • St. Bestemming Noardwest: nieuwsbrief
 • De Skûle Welzijn: dag van de mantelzorg op 10/11 en agenda met activiteiten najaar 2017
 • KNHM: blog voorzitster en informatiemarkt voor burgerinitiatieven op 23/11
 • Doarpswurk: bijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen over openbaar vervoer in Fryslân op 1/11

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • De lantaarnpalen op de Dongjumerweg zijn eindelijk gerepareerd.
 • De gegevens bij de Kvk zijn geactualiseerd
 • DB Wier heeft Halloween materiaal opgehaald.

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • De Rede: er is een enquête verstuurd aan alle dorpsbewoners om te inventariseren aan welke activiteiten in de Rede behoefte is. De oplevering van de nieuwe Rede staat gepland voor maart 2018 en de opening volgt in april 2018. WNWF heeft 7500 euro subsidie gegeven voor de tuin.
 • Oudpapier: de OR van de school neemt het oudpapier ophalen over. Verenigingen kunnen zich melden bij de OR van de school voor deelname.
 • Stichting Oud Ried: verzoek om het laantje tussen de school en de nieuwbouwhuizen aan de dr. Vitus Ringerstaat de naam “Kozakkenlaantje” te geven. De stichting zal het verhaal hiervan in de Kattebel plaatsen. Reacties kunnen verstuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Gymzaal: op 14/11 heeft DB een brief ontvangen met het besluit van B&W om per 1 augustus 2018 het gymnastieklokaal in Ried te sluiten.

 

 1. Dorpsvisie

De visie van 2009-2014 moet herzien worden. DB zal eerst zelf de visie beoordelen en daarna volgt een interactieve vergadering om met de dorpsbewoners en verenigingen te overleggen. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld.

 

 1. Wvttk
 • Sinterklaasfeest Dongjum: kinderen uit Dongjum en van de school in Ried hebben een uitnodiging gekregen en de uitnodiging heeft in de Kattebel gestaan.
 • Kerstboom: is besteld
 • Kerstboominzamelactie: zie oproep Kattebel.
 • Carbid schieten: zie oproep Kattebel.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.15 uur en de volgende vergadering is in 2018.