Dorpsbelang Ried eo

13 mei 2019

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra.

Afwezig mk: Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda Akkoord                     

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Friese Milieu Fed.: Groenlunch 14/1, 13/2, 18/3, 15/4 en 3/6 en Klimaatmars 20/3 en nieuwsbrief.
 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering 24/1, 7/2, 14/3, 28/3, 25/4 en 24/5 en Kernteam vergaderingen op 12/2, 12/3 en 23/4 met beleidsnotitie
 • KNHM: Kern met Pit 2018, Festival we doen het samen, werkplaats 26 en jaarbericht 2019
 • Gemeente: nieuwjaarsreceptie Waadhoeke op 8 januari 2019
 • WNWF: themabijeenkomst eenzaamheid op 30/1 en informatiekrant Koers Noordwest
 • Gemeente: bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten op 17/1 (notulen) en nieuwsbrief 3, 4 en 5
 • Rijbewijskeuringsarts: persbericht goedkope keuringen december en februari
 • Stichting bestemming Noardwest: nieuwsbrief december
 • Rabobank: klantinformatie en Mailmoment 2x
 • Samenloop voor Hoop Franeker 2019: thema avonden
 • Streekwurk: kans en mogelijkheden subsidies
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief 2x
 • Doarpswurk: nieuwsbrief
 • Sija reclame: vlaggetjes
 • Stichting bodembeweging Friesland: bijeenkomst 28/3
 • Vliegbasis Leeuwarden: Frisian Flag maart-april 2019 en extra openstelling op 4/5 en 5/5.
 • Kabelnoord: informatie glasvezelnetwerk
 • Gezond Natuur wandelen: nieuwsbrief
 • Provincie Fryslân: werkzaamheden fietspad Dogjum-Franeker 23/4 - 17/5
 • WNWF: financiële steun groenplannen, woonomgeving, speeltuinen en project Losse Fearren
 • Gemeente: nieuwsbrief Dorpen en Wijken 4, 5, 6,7 en 8
 • Gemeente: nieuwsbrief sporten en bewegen 2 en sport en beweegbeleid
 • Skule Welzijn: oproep voor vrijwilligers Gered Gereedschap. Zie advertentie Kattebel.

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • Wandeltochten FLAL op 29/1 en LDR op 11/5 waren een succes
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Divers: op 14/1 is er overleg geweest met gemeente Waadhoeke, bestuur gymnastiekvereniging, DB, bestuur Haven, werkgroep Groen en bestuur stichting Dorpshuis over: grond en sloop gymnastiekgebouw, gymnastiek in dorpshuis, plan Haven, plan Natuerlijk Ferskeat en Riederfest 2019.
 • Haven: bestuur en DB zijn bezig met subsidieaanvragen. Bij overlast van auto's op en rond het Haventerrein kan contact worden opgenomen met de politie. De oprit naar de Haven is van de gemeente. Het bos valt onder het beheer van Staatsbosbeheer. De gemeente maait het gras in het bos en beschadigingen kunnen gemeld worden bij de gemeente. Het bestuur overweegt de slagboom te vervangen (en verplaatsen). De Haven moet bereikbaar zijn voor de hulpdiensten en het schelpenfietspad voor fietsers. Bestuur kan ook een toegangsbord plaatsen.
 • Stichting Dorpshuis: bezoek burgemeester op 8/4 aan vernieuwde dorpshuis. Ongedwongen en positief bezoek. Haven en verkeer kwam aan de orde. Extra overleg op 9/4.
 • Gymzaal: de gemeente heeft 20/12 op aandringen van DB een nieuw slot geplaatst op de gymzaal. Sloop gymzaal start in augustus 209. In mei volgt overleg over de inrichting van de grond van de gymzaal en gymnastiek in het dorpshuis
 • Stichting Oud Ried: nieuwe straat in Ried Kozakkenpad.
 1. Dorpsvisie

Interactieve vergadering was op 24/1 ism Doarpswurk en heeft veel informatie opgeleverd voor de visie. De student heeft de informatie uitgewerkt, maar door ziekte van de manager ROC is er nog geen overleg geweest. De manager heeft 2 nieuwe studenten die verder gaan werken aan onze visie. Marjan plant nieuwe afspraak met de manager

 

 1. Wvttk
 • De 11-steden wandeltocht 2019 komt 31/5 door Ried. Het dorpshuis is open en op het plein wordt koffie/thee en koek aangeboden. Zie advertentie Kattebel.
 • E-mail van Gemeente over groenafval in de openbare ruimte. Werkwijze Omrin in Kattebel.
 • Jaarvergadering DB volgt in september.
 • WNWF: bijwonen bestuursvergadering.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.15 uur. De volgende vergadering is over de dorpsvisie met de manager ROC en studenten.