Dorpsbelang Ried eo

12 september 2019

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres en Anneke Hiemstra

Afwezig met kennisgeving: Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.

 

 1. Agenda Akkoord                     

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Friese Milieu Federatie: Groenlunch 27/6 en 23/9. Nieuwsbrief juni, juli en augustus 2019

            Opening en excursie Natuerlik Ferskaat op 29/6. Verdere informatie/activiteiten volgen.    

 • Gemeente: agenda en stukken raadsvergadering en publiekssessies op 11/6, 13/6, 18/6, 27/6, 11/7, 5/9 en 26/9. Kernteam vergaderingen op 28/5, 6/6, 18/6, 2/7, 4/7, 9/7 (beleidsuitgangspunten arbeidsmigranten) en 10/9
 • KNHM: Kern met Pit 2019. DB heeft folder doorgestuurd aan Obs de Oanset, Haven, Handenarbeidvereniging, stichting Dorpshuis, Kaatsvereniging en jeu-de-boules club. Zie Kattebel voor digitale folder
 • Gemeente: uitnodiging voor bijeenkomst zeg nee tegen eenzaamheid op 3/6 en 10/9. DB heeft zich aangemeld. Zie Kattebel voor folder week tegen de eenzaamheid.

            Gemeente: thema avond cultuur(beleid) op 2/7. DB was aanwezig en dit krijgt vervolg. 

            Gemeente: ecologisch maaien (herhaling)

 • Zorg en welzijn Subsidiedesk: mogelijkheden voor subsidie voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

            Zie website Fondswervingonline.nl

 • De Skule: ANWB AutoMaatje (herhaling)
 • Glasvezel Buitenaf en DFM op glas: informatiebijeenkomst 13/9 in Ried
 • Gemeente: hinder van hoge putten in stoeprand dr Vitusringerstraat. DB heeft melding gedaan
 • WNWF: brief met enquête mbt de visitatie van WNWF. DB heeft enquête ingevuld

            WNWF: Pensionering dhr Rein Hagenaars en aanstelling directrice mv Martine Huizinga.   Uitnodiging afscheid dhr Hagenaars op 30/10.

            WNWF: jaarverslag 2018

            Informatiekrant Koers Noordwest juni

 • Gemeente: informatieavond bereikbaarheid Ameland 10/9
 • WNWF: enquête over woonvisie in Waadhoeke/KAW woningmarktanalyse NW Friesland

            DB heeft enquête ingevuld

 • Stichting reanimatie en AED onderwijs NWF: aanbod voor trainingen en ondersteuningen. DB heeft e-mail doorgestuurd aan EHBO-vereniging.
 • Fietsersbond Fryslân: nieuwsbrief
 • Rijbewijskeuringsarts: persbericht (herhaling)
 • Rabobank: uitnodiging symposium Stralend AD op 19/9.

            Mailmoment bedrijven 2x

            Rabo Clubkas Campagne wordt Rabo Clubsupport vanaf 2020 en clubs krijgen automatisch bericht.

 • Dorpen en Wijken Waadhoeke: herinnering subsidieaanvraag voor 2020-2021-2022. Db heeft aanvraag gedaan en dit is bevestigd.

            Nieuwsbrief mei, juni en juli

 • Vliegbasis Leeuwarden: burenmailing juni, juli en augustus 2019. In week 37-42 extra vliegoefeningen. Nieuwsbrief juli.
 • Gemeente: bijeenkomst over duurzaamheid op 1/10 in Ried. Zie Kattebel voor persbericht. DB is aanwezig.

 

 1. Notulen vorige vergadering
 • Brugje ijsbaan. DB zoekt uit hoe het zit met de subsidie en planning reparatie.
 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • Haven: brug Ried is gestremd van 2/9 tot en met 19/12 van 2019. Informatiebijeenkomst was 27/9.
 • Gymzaal: sloop start in oktober 2019. Realiseren beweegtuin ism Obs de Oanset.

            Gemeente maakt plan. Opzetten werkgroep en regelen subsidies volgt.   

 • Verkeer: presentatie van metingen matrixborden volgt op jaarvergadering. Meting op Dongjumerweg volgt.
 • Jeu-de-boules vereniging: bouleclub Leeuwarden biedt training aan.
 • Contributie. Brieven zijn verstuurd. Privacy statement komt op website.
 • Kaatsvereniging: plannen om kaatshok te vernieuwen.

 

 1. Niet besproken wegens gebrek aan tijd.

 

 1. Wvttk
 • Nieuwe dorpsbewoners in Ried eo krijgen nog een informatie tasje.
 • DB vereniging Marssum: slechte verspreiding gemeentenieuws Waadhoeke. DB zal doorgeven dat ook in Ried eo het nieuws niet alle dorpsbewoners bereikt.
 • Omgevingsvergunning is aangevraagd voor het permanent huisvesten van arbeidsmigranten op Zevenhuisterweg 1a en 1b. De gemeente moet hier eerst zelf een besluit over nemen en dan kan er bezwaar worden gemaakt. 
 • Dorpsschouw met gemeente en betrokken instanties op 26/9 om 16.00 uur.
 • Marjan stopt dit jaar (2019) met DB.

Wie komt het bestuur versterken?

DB Ried eo is op zoek naar algemene bestuursleden.

Voor informatie of aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij een van de leden.

 1. Jaarvergadering

De jaarvergadering DB 2019 is geannuleerd. Wegens drukte door vele activiteiten en lopende zaken, waaronder nieuwe Dorpsvisie, en tekort aan bestuursleden heeft DB moeten besluiten de jaarvergadering van  2019 te annuleren. Streven is een volgende jaarvergadering in april 2020.          

 

 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 23.00 uur.

Volgende vergadering 26/9 met de gemeente

Volgende vergadering DB op 16/10