Dorpsbelang Ried eo

12 september 2018 

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.  

 

 1. Agenda Akkoord

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Dwaaz: tekst voor dorpengids(boek) Waadhoeke.
 • Gemeente: agenda en raadstukken van 13/9
 • Gemeente: 1ste nieuwsbrief dorpen en wijken
 • Gemeente: dorpsschouw Ried op 11/10. DB stelt voor de schouw te verschuiven naar 2019 en te combineren met de presentatie van de dorpsvisie.
 • Gemeente: dorpen- en wijkconferentie: DB heeft zich opgegeven
 • Friese milieufederatie: project natuerlik ferskaat Peins&Ried.
 • Friese milieufederatie: Groenlunch 17/9 en nieuwsbrief
 • Rijbewijskeuringsarts: persbericht goedkope keuringen.
 • St.bestemming Noardwest: nieuwsbrief
 • Duurzame innovatie challence. Poster op website en in Kattebel
 • KNHM: Kern met Pit. Folder op website en in Kattebel
 • Samenloop voor hoop: 15/9 in Franeker

 

 1. Werkgroepen en lopende zaken
 • AVG documenten zijn klaar. Informatie volgt op de website en in de Kattebel van november.
 • Oud Ried: nog geen bericht van de gemeente over Kozakkenpad en werkgroep neemt contact op.
 • Kennismakingsgesprek Gemeente: verslag ontvangen.

           

 1. Jaarvergadering 2018
 • Notulen jaarvergadering verschijnen in september/oktober op de website.
 • AED: blijft na overleg hangen op de huidige plek.
 • Verkeer: DB informeert naar het plaatsen van betonbakken zoals in Dongjum en Peins.
 • Gymnastiek op school: vanaf groep 3 gaan de kinderen met de bus naar Minnertsga en de kleuters hebben buiten of in de peuterspeelzaal gymnastiek.
 • Informatieavond Veldleeuwerikgroep: voorstel is voorjaar 2019.
 • Dorpshuis: er komt nog een invalidenparkeerplaats en oprit.
 • Dorpsvisie: op 21/11 interactieve vergadering.
 1. Wvttk
 • Friese 11-stedenwandeltocht: verbeterpunten zijn de verdeling van de wc-containers, watervoorziening en locatie voor koffie en thee. DB geeft dit door.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 22.20 uur en de volgende vergadering is in oktober.