Dorpsbelang Ried eo

17 oktober 2018 

 

Dorpsvisieplan

 

Aanwezig: Marjan Wewerinke, Frank Rijnbeek, Ynte Heeres, Anneke Hiemstra en Lucie van Bruxvoort

 

 1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitster Marjan de vergadering en heet zij iedereen van harte welkom.  

 

 1. Agenda Akkoord

 

 1. Dorpsvisie
 • Afmelding dhr de Jager ROC Friese Poort en dhr Lania Doarpswurk
 • Nieuwe datum voor overleg met ROC Friese Poort en Doarpswurk 31/10
 • Interactieve vergadering verplaatsen naar januari/februari 2019
 1. WVTTK
 • Dorpen- en wijkconferentie: voorzitster DB heeft kort verslag gedaan.
 • Bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten op 31/10. DB gaat hierheen.
 • Gymnastiekzaal: het is nog niet bekend wanneer de sloop start en wat de verdere plannen zijn met dit terrein. DB zal dit navragen bij de gemeente. De gymnastiekvereniging wacht nog op een besluit van de gemeente over de mogelijkheid van gymnastiekles in het dorpshuis.
 1. Sluiting en volgende vergadering

De vergadering sluit om 21.00 uur en de volgende vergadering is 31/10