Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, van kracht. In grote lijnen betekent dit dat er extra zorgvuldigheid geboden is bij het omgaan met persoonsgegevens.   
Als dorpsbelang hechten wij waarde aan uw privacy en u deelt bewust of onbewust gegevens met ons.
Wij leggen hier kort uit wat voor gegevens wij van u hebben en hoe wij deze gebruiken en bewaren. 

De persoonsgegevens die wij als dorpsbelang in ons bezit hebben van onze leden en eventueel oud leden, zijn naam en adresgegevens.
Deze gegevens worden gebruikt voor het innen van de jaarlijkse contributie. 
De penningmeester is verantwoordelijk voor deze gegevens.
Ze worden bewaard op een laptop en opgeslagen in een database.
De laptop is beveiligd met een virus checker en een wachtwoord.
Het wachtwoord is bekend bij de penningmeester en de secretaris. 
De database wordt elk jaar geprint en in mappen opgeslagen als archief.
Deze staan bij de penningmeester in een kast die op slot is. 

Elk half jaar wordt er een back up gemaakt en deze wordt opgeslagen op een usb stick, welke de penningmeester bij het archief bewaard achter slot en grendel.  
Oud leden worden na 2 jaar uit onze database verwijderd, tenzij u dit eerder aangeeft en wij uw gegevens meteen zullen verwijderen uit ons bestand.

Wij delen de persoonsgegevens van onze leden met de kattebel*. Deze gebruiken zij namelijk om de kattebel rond te brengen bij onze leden.
We hebben een contract met de kattebel opgesteld waarin zij verklaren de persoonsgegevens alleen daarvoor te gebruiken en verder deze gegevens niet delen met anderen.

Mocht dorpsbelang er achter komen dat er een lekkage is van persoonsgegevens, dan zullen wij dit binnen 72 uur moeten doorgeven aan de AVG. 
De betrokkenen zullen schriftelijk bericht van ons krijgen als er persoonsgegevens zijn uitgelekt.

We hopen uw op  deze manier duidelijk te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen over de AVG hebben dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

* kattebel is de dorpskrant van het dorp Ried

buurtnieuws