Notulen Dorpsbelang

Hier kun je de notulen van de bestuurs- en jaarvergaderingen vinden van Vereniging Dorpsbelang Ried e.o.

jaarvergadering 19-05-2022

vergadering 14-09-2022

vergadering 26-10-2022

vergadering 07-12-2022

vergadering 1-2-2023

vergadering 1-3-2023