Projecten

Wij als dorpsbelang zijn betrokken bij het we en wee in het dorp (en de omgeving ervan) en hebben meestal een of meerdere projecten die ons bezighouden.

Momenteel zijn dat:

Zijn er zaken waar dorpsbelang bij betrokken zou moeten/ kunnen zijn? Laat het ons weten via bestuur@dorpsbelangried.nl