Ons mooie dorp Ried

Ried is een dorp dat in het centrum van de Gemeente Waadhoeke ligt. Het dorp kan door haar bewoners, en dankzij het werk van de vele vrijwilligers, worden gepresenteerd als een groen dorp waarin volop aandacht is voor het programma van Natuerlik Ferskaat.


Vanuit Ried zijn alle dorpen en steden in de omgeving goed bereikbaar, niet alleen door goede verbindingswegen, maar ook door een uitgebreid fietspadennetwerk. Ried ligt aan het water de Rie, dat deel uitmaakt van de Friese Elfsteden Waterroute. De haven in Ried biedt ligplaatsen aan passanten, die inmiddels de gastvrijheid van de trekkershutten weten te waarderen. Ook is er bij de haven ruimte om te kamperen en er zijn camperplaatsen beschikbaar.

De haven “It Kattegat” grenst aan het kaatsveld dat midden in het dorp ligt. Plannen voor een nieuw gebouw met de juiste faciliteiten, zowel voor de haven als voor de kaatsers zijn in een vergevorderd stadium.

Ried beschikt sinds 2018 over een prachtig nieuw dorpshuis, De Rede, dat mogelijkheden biedt voor tal van evenementen. Feest vieren, toneel spelen, muziek maken, dit dorpshuis is een plaats bij uitstek om elkaar te ontmoeten. Naast De Rede staat een nieuw modern schoolgebouw en in de ruimte tussen de school en De Rede is sinds kort, na de afbraak van het gymnastiekgebouw, een Beweegtuin in ontwikkeling. In deze Beweegtuin kunnen activiteiten voor ouderen en jongeren plaatsvinden. Door al deze ontwikkelingen ontstaat er een prachtig middelpunt in het dorp dat het aantrekkelijk maakt om in Ried te (blijven) wonen.

Dit laatste sluit aan bij de behoefte om in ons dorp de bouw van een aantal nieuwe woningen mogelijk te maken. Dorpsbelang is al geruime tijd in gesprek met de gemeente Waadhoeke om dit te kunnen realiseren. Zowel voor oudere als voor jonge bewoners geldt dat het beschikbare woningaanbod zou moeten worden uitgebreid om te voldoen aan de huidige wensen.
Ried, een dorp met een rijke historie maar ook met een open blik voor veranderingen die passen en nodig zijn om een dorp een leefbare gemeenschap te laten blijven.

Bestuur Dorpsbelang Ried e.o.