Wat weetjes over Ried en omgeving:

Ried en de dorpen er omheen ligt in de gemeente Waadhoeke
Vóór het de gemeente Waadhoeke was, viel het onder gemeente Franekeradeel.

aantal inwoners Ried en dorpen om Ried (op 1 januari 2022)
Ried: 435
Boer: 47
Dongjum: 366
Franeker: 12.812
Berltsum: 2614
Firdgum: 66
Tzummarum: 1357
Minnertsga: 1741
Peins: 259
Slappeterp: 88
Skingen: 102
Menaam: 2737

– Het dorp Ried heeft 24 woningen van het type “2 verdiepingen en een kap”
– De meeste huizen zijn van het type “1 bouwlaag met een kap”
– In totaal staan er bijna 190 woningen binnen de borden “Ried”
– De Nieuweweg heeft de meeste huizen, opgevolgd door de Vitus Ringerstaat
– De Zevenhuisterweg en Berlikumerweg zijn daarna de meest bebouwde straten
– Er is een dorpshuis met muziekprieel en jeu-de-boulesbaan
– Er is een recreatiehaven met minicamping
– Er is een basisschool met daarin een huiskamerbibliotheek
– In de basisschool bevindt zich ook de peuterschool en de bso (buitenschoolse opvang)
– Er is een kaatsveld met een kantine en kleedruimte
– De Walburgakerk siert het dorp
– Riedex zorgt voor werkgelegenheid in het dorp
– Er zijn diverse ondernemers in het dorp
– Er zijn 4 uitgaande wegen in het dorp: een richting Berltsum, een richting Boer/ Dongjum/ Franeker, een richting Peins/ Slappeterp en een richting Firdgum/ Tzummarum/ Minnertsga
– 3 van deze wegen zijn ook voorzien van een fietspad, die richting Firdgum/ Tzummarum/Minnertsga niet.
– Er is een klein speeltuintje in de Pastorielaan
– Er komt een beleeftuin naast de school

Op de afbeelding hiervoor is de kapvorm van de woningen in Ried aangegeven.
plattegrond waarbij elk gebouw een kleur is om aan te geven wat voor dak erop zit

Er zijn vijf verschillende kapvormen te onderscheiden:
Zadeldak: een dak met twee tegenoverliggende dakvlakken die bij de nok samenkomen;
Schilddak: een dak met vier hellende vlakken waarvan twee grote en twee kleine vlakken, de vlakken ontmoeten elkaar in de noklijn;
Samengesteld dak: een dak, bestaande uit twee haaks op elkaar staande zadel- en/of schilddaken;
Afgeknot dak: een zadel- of schilddak dat deels bestaat uit een platte afdekking;
Pyramidekap: een dak met vier hellende vlakken, die elkaar in een punt ontmoeten.

Op de afbeelding hiervoor is voor de woningen in Ried de bebouwingsrichting aangegeven. In groen zijn de woningen aangegeven die haaks (in de dwarsrichting) op de weg staan en in rood de woningen die parallel of evenwijdig (in de langsrichting) aan de weg zijn gebouwd.

Bovenstaande illustraties zijn gemaakt door Hiskemuller Rienstra bouwbegeleiding
www.hiskemuller-rienstra.nl